Всички категории

Нашият екип за проектиране

Опитен екип в строителния дизайн, който да ръководи тенденциите в бизнеса с опаковки
с хиляди калъфи по поръчка.

       

R&D дизайн

R&D дизайн

Опитен екип в строителното проектиране, който да ръководи тенденциите в бизнеса с опаковки с хиляди калъфи по поръчка.

Нашия екип

       

С чудесен водещ дизайнер, нашите дизайнери са в състояние да предоставят всякакви конструкции и
проекти за издигане на опаковката на друго ниво

Приложения за опаковане

               

С приложения, които изпитвахме, търсехме повече приложения и вдъхновения.