Всички категории

Устойчивост

Нашата планета

По време на нашите операции и по цялата ни верига на доставки ние продължаваме да правим големи крачки в намаляването на отпечатъка върху околната среда. Нашата стратегия се основава на този напредък, като поставя още по-високи стандарти за намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на отпадъците и използването на вода и набавяне на материали по възможно най-етичния и отговорен начин.

Нашите общности

HC Packaging се гордее със своята култура на обслужване и нашия ангажимент да осигурим жизнеността на общностите, в които ние и нашите клиенти живеем и работим и където се произвеждат нашите продукти. Ние обслужваме тези общности чрез програми за овластяване, финансови и дарителски продукти и доброволчество, за да окажем положително въздействие върху обществото.

През 2020 г. доброволците на HC Packaging допринесоха над 1,000 часа за местни каузи, от осигуряване на храна за старейшини, финансова подкрепа за две училища в Хунан, Китай, опаковане и даряване на книги на нуждаещи се ученици и много други.