Sve kategorije

Naš dizajn tim

Iskusni tim u građevinskom dizajnu koji vodi trendove u poslovanju s ambalažom
sa hiljadama slučajeva prilagođenih dizajna.

       

Dizajn istraživanja i razvoja

Dizajn istraživanja i razvoja

Iskusni tim u građevinskom dizajnu koji će voditi trendove u poslovanju s ambalažom s tisućama slučajeva prilagođenih dizajna.

Naš tim

       

Uz velikog vodećeg dizajnera, naši dizajneri su u mogućnosti pružiti bilo koju konstrukciju i
dizajnira da ambalažu podigne na drugi nivo

Aplikacije za pakovanje

               

S aplikacijama koje smo iskusili tražeći više aplikacija i inspiracija.