kõik kategooriad

Jätkusuutlikkus

Meie planeet

Kogu oma tegevuse ja kogu tarneahela jooksul jätkame keskkonnajalajälje vähendamisel suuri edusamme. Meie strateegia tugineb sellele edusammule, seades veelgi kõrgemad standardid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, jäätmete ja veekasutuse vähendamiseks ning materjalide hankimiseks võimalikult eetilisel ja vastutustundlikul viisil.

Meie kogukonnad

HC Packaging on uhke oma teeninduskultuuri ja pühendumuse eest tagada kogukondade elujõulisus, kus me ja meie kliendid elame ja töötame ning kus meie tooteid valmistatakse. Teenime neid kogukondi võimestamisprogrammide, rahaliste ja toodete annetuste ning vabatahtliku tegevuse kaudu, et ühiskonnale positiivset mõju avaldada.

2020. aastal panustasid HC Packaging vabatahtlikud kohalikele põhjustele üle 1,000 tunni, alates toitlustamise pakkumisest vanematele, rahalise toetuse saamisest kahele Hiina Hunani koolile, raamatute pakkimisele ja annetamisele abivajajatele ja paljudele teistele.