kaikki kategoriat

kestävyys

Planeettamme

Toiminnassamme ja koko toimitusketjussamme jatkamme suuria edistysaskeleita ympäristöjalanjäljemme pienentämisessä. Strategiamme perustuu tähän edistykseen asettamalla entistä korkeammat standardit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, jätteiden ja vedenkäytön vähentämiselle ja materiaaliemme hankkimiselle mahdollisimman eettisellä ja vastuullisella tavalla.

Yhteisömme

HC Packaging on ylpeä palvelukulttuuristaan ​​ja sitoutumisestamme varmistaa elinvoimaisuus yhteisöissä, joissa me ja asiakkaamme asumme ja työskentelemme ja joissa tuotteitamme tehdään. Palvelemme näitä yhteisöjä voimaannuttamisohjelmien, taloudellisten ja tuote-lahjoitusten sekä vapaaehtoistyön avulla, jotta voimme vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan.

Vuonna 2020 HC Packaging -hankkeen vapaaehtoiset antoivat yli 1,000 tuntia paikallisiin aiheisiin, tarjoilivat aterioita vanhimmille, taloudellista tukea kahdelle Hunanin koululle Kiinassa, kirjojen pakkaamista ja lahjoittamista apua tarvitseville opiskelijoille ja paljon muuta.