Gach Catagóirí

Inbhuanaitheacht

Ár bPláinéad

Le linn ár n-oibríochtaí, agus ar fud ár slabhra soláthair, leanaimid ar aghaidh le dul chun cinn mór a dhéanamh maidir lenár lorg comhshaoil ​​a chrapadh. Tógann ár straitéis ar an dul chun cinn sin, ag leagan síos caighdeáin níos airde fós chun ár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, úsáid dramhaíola agus uisce a laghdú, agus ár n-ábhar a fhoinsiú ar an mbealach is eiticiúla agus is freagraí is féidir.

Ár bPobail

Tá HC Packaging bródúil as a chultúr seirbhíse agus as ár dtiomantas beocht na bpobal ina bhfuilimid inár gcónaí agus inár gcustaiméirí a chinntiú, agus ina ndéantar ár gcuid táirgí. Freastalaíonn muid ar na pobail sin trí chláir chumhachta, síntiúis airgeadais agus táirgí, agus obair dheonach, chun tionchar dearfach a imirt ar an tsochaí.

In 2020, chuir saorálaithe HC Packaging breis agus 1,000 uair an chloig le cúiseanna áitiúla, ó bhéilí a sholáthar do sheanóirí, tacaíocht airgeadais do dhá scoil in Hunan, an tSín, leabhair a phacáil agus a bhronnadh ar mhic léinn i ngátar, agus go leor eile.