ប្រភេទទាំងអស់

Cosmopack ឆ្នាំ ២០២១

ពេលវេលា: 2019-05-15 ចុច៖ 34

   Cosmopack 2019 គឺជាកម្មវិធីអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតដែលឧទ្ទិសដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសម្អាង និងសមាសធាតុផ្សេងៗរបស់វា៖ គ្រឿងផ្សំ និងវត្ថុធាតុដើម កិច្ចសន្យា និងការផលិតស្លាកឯកជន ការវេចខ្ចប់ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ គ្រឿងម៉ាស៊ីន ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងដំណោះស្រាយសេវាកម្មពេញលេញ។