Alle Kategorier

Bærekraft

Vår planet

Gjennom vår virksomhet og i hele forsyningskjeden fortsetter vi å gjøre store fremskritt for å redusere vårt miljøavtrykk. Strategien vår bygger på denne fremgangen, og setter enda høyere standarder for å redusere klimagassutslippene, redusere avfalls- og vannforbruket, og kjøpe våre materialer på en mest mulig etisk og ansvarlig måte.

Våre samfunn

HC Packaging er stolt av sin servicekultur og vår forpliktelse til å sikre livskraften i lokalsamfunn der vi og våre kunder bor og jobber, og hvor produktene våre blir laget. Vi tjener disse samfunnene gjennom empowerment-programmer, økonomiske donasjoner og produktdonasjoner og frivillig arbeid for å gi en positiv innvirkning på samfunnet.

I 2020 bidro frivillige fra HC Packaging over 1,000 timer til lokale formål, fra å tilby eldre måltider, økonomisk støtte til to skoler i Hunan, Kina, pakke og donere bøker til studenter i nød, og mange flere.