ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਫੈਕਟਰੀ / ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ.

ਪੈਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਂ.

ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ.

ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?