Wszystkie kategorie

Zrównoważony rozwój

Nasza planeta

We wszystkich naszych działaniach i w całym łańcuchu dostaw czynimy ogromne postępy w zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko. Nasza strategia opiera się na tym postępie, ustanawiając jeszcze wyższe standardy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania ilości odpadów i zużycia wody oraz pozyskiwania naszych materiałów w możliwie najbardziej etyczny i odpowiedzialny sposób.

Nasze społeczności

Firma HC Packaging jest dumna ze swojej kultury obsługi i naszego zaangażowania w zapewnianie żywotności społeczności, w których żyjemy i pracujemy my i nasi klienci oraz w których wytwarzane są nasze produkty. Służymy tym społecznościom poprzez programy wzmacniające, darowizny finansowe i produktowe oraz wolontariat, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

W 2020 roku wolontariusze HC Packaging przeznaczyli ponad 1,000 godzin na cele lokalne, od dostarczania posiłków osobom starszym, wsparcia finansowego dla dwóch szkół w Hunan w Chinach, pakowania i przekazywania książek potrzebującym uczniom i wielu innych.