Všetky kategórie

Výrobné / kancelárske umiestnenia.

Ako jeden z lídrov v obalovom priemysle sa nachádzame v mnohých krajinách.

Skutočne globalizovaný dodávateľský reťazec.

Naša kapacita

Kde sú naši zákazníci?