alla kategorier

Hållbarhet

Vår planet

I vår verksamhet och i hela vår leveranskedja fortsätter vi att göra stora framsteg när det gäller att minska vårt miljöavtryck. Vår strategi bygger på de framstegen och sätter ännu högre standarder för att minska våra växthusgasutsläpp, minska avfall och vattenanvändning och skaffa våra material på ett så etiskt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Våra gemenskaper

HC Packaging är stolt över sin servicekultur och vårt engagemang för att säkerställa livskraften i samhällen där vi och våra kunder bor och arbetar, och där våra produkter tillverkas. Vi tjänar dessa samhällen genom empowerment-program, ekonomiska donationer och produktdonationer och volontärarbete för att få en positiv inverkan på samhället.

År 2020 bidrog volontärerna för HC Packaging över 1,000 timmar till lokala mål, från att tillhandahålla måltider till äldste, ekonomiskt stöd till två skolor i Hunan, Kina, packning och donering av böcker till elever i nöd och många fler.