அனைத்து பகுப்புகள்

பேண்தகைமைச்

எங்கள் கிரகம்

எங்கள் செயல்பாடுகள் முழுவதும், மற்றும் எங்கள் விநியோகச் சங்கிலி முழுவதும், எங்கள் சுற்றுச்சூழல் தடம் சுருங்குவதில் நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறோம். எங்கள் மூலோபாயம் அந்த முன்னேற்றத்தை உருவாக்குகிறது, எங்கள் பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கும், கழிவு மற்றும் நீர் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கும், எங்கள் பொருட்களை மிகவும் நெறிமுறை மற்றும் பொறுப்பான முறையில் ஆதாரமாகக் கொண்டுவருவதற்கும் இன்னும் உயர்ந்த தரங்களை அமைக்கிறது.

எங்கள் சமூகங்கள்

எச்.சி பேக்கேஜிங் அதன் சேவை கலாச்சாரம் மற்றும் நாங்கள் மற்றும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் வசிக்கும் மற்றும் பணிபுரியும் சமூகங்களின் அதிர்வுத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டைப் பற்றி பெருமிதம் கொள்கிறோம், எங்களுடைய தயாரிப்புகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. சமுதாயத்தில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த, அதிகாரமளித்தல் திட்டங்கள், நிதி மற்றும் தயாரிப்பு நன்கொடைகள் மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டு மூலம் அந்த சமூகங்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்கிறோம்.

2020 ஆம் ஆண்டில், எச்.சி பேக்கேஜிங் தன்னார்வலர்கள் உள்ளூர் காரணங்களுக்காக, பெரியவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது, சீனாவின் ஹுனானில் உள்ள இரண்டு பள்ளிகளுக்கு நிதி உதவி, தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு புத்தகங்களை பொதி செய்தல் மற்றும் நன்கொடை அளித்தல் மற்றும் பலவற்றிற்கு பங்களித்தனர்.