Tất cả danh mục

Địa điểm Nhà máy / Văn phòng.

Là một trong những công ty hàng đầu trong ngành bao bì, chúng tôi có mặt tại nhiều quốc gia.

Một chuỗi cung ứng toàn cầu hóa thực sự.

Năng lực của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi ở đâu?