Tất cả danh mục

Nhóm thiết kế của chúng tôi

Đội ngũ giàu kinh nghiệm trong thiết kế xây dựng để dẫn đầu xu hướng kinh doanh bao bì
với hàng ngàn trường hợp thiết kế tùy chỉnh.

       

Thiết kế R&D

Thiết kế R&D

Đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng dẫn đầu xu hướng kinh doanh bao bì với hàng nghìn mẫu thiết kế theo yêu cầu.

Đội của chúng tôi

       

Với một nhà thiết kế hàng đầu tuyệt vời, các nhà thiết kế của chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ công trình xây dựng nào và
thiết kế để nâng bao bì lên một cấp độ khác

Ứng dụng đóng gói

               

Với các ứng dụng chúng tôi đã trải nghiệm, đang tìm kiếm nhiều ứng dụng và cảm hứng hơn.