Tất cả danh mục

Tính bền vững

Hành tinh của chúng ta

Trong các hoạt động của mình và trong suốt chuỗi cung ứng của mình, chúng tôi tiếp tục đạt được những bước tiến dài trong việc thu nhỏ dấu chân môi trường của mình. Chiến lược của chúng tôi được xây dựng dựa trên tiến bộ đó, đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn nữa để giảm phát thải khí nhà kính, giảm sử dụng nước và chất thải cũng như tìm nguồn cung ứng vật liệu của chúng tôi theo cách thức có trách nhiệm và đạo đức nhất có thể.

Cộng đồng của chúng tôi

HC Bao bì tự hào về văn hóa phục vụ và cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo sự sống động của cộng đồng nơi chúng tôi và khách hàng của chúng tôi sinh sống và làm việc, cũng như nơi sản phẩm của chúng tôi được tạo ra. Chúng tôi phục vụ các cộng đồng đó thông qua các chương trình trao quyền, quyên góp tài chính và sản phẩm cũng như hoạt động tình nguyện, nhằm tạo tác động tích cực cho xã hội.

Năm 2020, các tình nguyện viên của HC Bao bì đã đóng góp hơn 1,000 giờ cho các hoạt động địa phương, từ cung cấp bữa ăn cho người lớn tuổi, hỗ trợ tài chính cho hai trường học ở Hồ Nam, Trung Quốc, đóng gói và tặng sách cho học sinh khó khăn, v.v.